Op 17 juni jl. is de nieuwe geïntegreerde werkwijze bij de behandeling van cliënten met klachten door overbelasting en burn-out gepresenteerd.

De multidisciplinaire werkgroep bestaande uit Frans Fluitsma (huisarts), Anne-Marieke van ’t Veer (POH-GGZ), Barbara Wachters (psycholoog), Jacinthe Smits (oefentherapeut Mensendieck), Martine Vliek (psychosomatisch fysiotherapeut, Marjolein Diderich (coach) en Iris Hoetmer (running therapeut) heeft namens Vathorst GEZond een gezamenlijke aanpak uitgewerkt en vertaald in een helder processchema.

Het zorgprogramma is in 2016 speciaal ontwikkeld voor Vathorst omdat uit een wijkanalyse blijkt dat spanningsgerelateerde klachten veel voorkomen. Het doel van deze nieuwe aanpak is dat cliënten met overbelasting of burn-out betere zorg  krijgen door een duidelijke, tussen behandelaars gecoördineerde aanpak, die de cliënten ook in een heldere folder krijgen uitgelegd. Deze doelgroep heeft behoefte aan een netwerk van behandelaars dat gericht, met elkaar, vanuit een overeenkomstige werkwijze, de cliënt in beeld krijgt, heeft en houdt. Zowel bij de cliënt als bij de behandelaar is het creëren van samenhang, eenduidigheid en transparantie in wat eenieder in het begeleidingsproces doet, belangrijk.

Tevens is het doel van dit programma om de samenwerking tussen de behandelaars te vergroten ter bevordering van de afstemming en de coördinatie.

Klink op de link hieronder om het zorgprogramma te lezen of de vragenlijsten te raadplegen.

 Zorgprogramma Overbelasting en Burn-out