Nieuws

1707, 2017

Zorgprogramma Overbelasting en Burn-out

Op 17 juni jl. is de nieuwe geïntegreerde werkwijze bij de behandeling van cliënten met klachten door overbelasting en burn-out gepresenteerd. De multidisciplinaire werkgroep bestaande uit Frans Fluitsma (huisarts), Anne-Marieke van 't Veer (POH-GGZ), Barbara Wachters (psycholoog), Jacinthe Smits (oefentherapeut Mensendieck), Martine [...]

2112, 2016

In gesprek met…

Jan Pier van Kooten, huisarts Huisartsenpraktijk Vathorst, voorzitter Vathorst GEZond en Frans Fluitsma, huisarts Huisartsenpraktijk Vathorst, penningmeester Vathorst GEZond. Samen met secretaris Menno Werrie en bestuursleden Felix van der Wissel, Harold Kneefel en Barbara Wachters zorgen zij [...]

2112, 2016

Kom in beweging in Vathorst

Je hebt het vast gezien, het bord naast de ingang van het Medisch Centrum. Op 23 september jl. opende de Wethouder voor Sport Hans Buijtelaar met het onthullen van dit bord het Beweegrondje Vathorst. Na de beweegrondjes Binnenstad [...]

2112, 2016

Nieuwe aanpak Overbelasting/Burn-out

Binnen Vathorst GEZond is een aantal werkgroepen op gebied van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg actief. Een van deze werkgroepen houdt zich specifiek bezig met klachten door overbelasting en burn-out. Op 24 november jl. presenteerde de werkgroep een nieuwe, integrale [...]