Binnen Vathorst GEZond is een aantal werkgroepen op gebied van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg actief. Een van deze werkgroepen houdt zich specifiek bezig met klachten door overbelasting en burn-out. Op 24 november jl. presenteerde de werkgroep een nieuwe, integrale aanpak bij overbelasting en burn-out.

Wat is nieuw?
Een cliënt met overbelastingsklachten komt meestal bij één hulpverlener binnen, bijvoorbeeld de huisarts. De situatie van de cliënt kan echter om betrokkenheid van meerdere hulpverleners vragen. In de nieuwe aanpak worden deze met toestemming van de cliënt ingeschakeld. Deze betrokken hulpverleners onderhouden onderling contact over de voortgang van het herstel. Zo is de situatie bij de betrokken hulpverleners bekend en kan de zorg nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat de cliënt telkens opnieuw dezelfde vragenlijsten moet invullen.

Welke hulpverleners zijn hierbij betrokken?

  • Huisarts
  • Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
  • Psycholoog
  • Psychosomatisch fysiotherapeut
  • Oefentherapeut Mensendieck
  • Runningtherapeut en coach

Meer weten?
Voor de patiënt is bij de POH GGZ een folder beschikbaar met informatie over deze nieuwe benadering.