Je hebt het vast gezien, het bord naast de ingang van het Medisch Centrum. Op 23 september jl. opende de Wethouder voor Sport Hans Buijtelaar met het onthullen van dit bord het Beweegrondje Vathorst. Na de beweegrondjes Binnenstad en Meridiaan, is dit het derde laagdrempelige wandel- en hardlooptraject dat in Amersfoort is uitgezet om de inwoners te verleiden tot meer bewegen. Sinds 2014 is de Gemeente Amersfoort actief bezig om samen met de stichting Marathon en de stichting Run 033 hardloop- en wandelroutes uit te zetten in de stad.

Bewegen is gezond, niet alleen voor je lijf, maar ook voor je geest. De Stichting Vathorst GEZond is door de Gemeente benaderd voor sponsoring van het Beweegrondje in Vathorst. Vathorst GEZond ondersteunt het initiatief van de Gemeente van harte en maakte dit beweegrondje met veel plezier mogelijk.

Het nieuwe Beweegrondje begint net buiten het Medisch Centrum Vathorst en maakt een 8 door de wijk en de omringende natuur. Eigenlijk twee rondjes dus, die wandelaars en hardlopers de mogelijkheid bieden klein te beginnen en gaandeweg hun route uit te breiden.

Alle inwoners van Vathorst kunnen op hun eigen wijze en tijd gebruik te maken van het uitgezette traject. Op- en afstappen kan overal op de route die op de straten, wegen en paden gemarkeerd is.

Heb jij het rondje al gelopen?