Jan Pier van Kooten, huisarts Huisartsenpraktijk Vathorst, voorzitter Vathorst GEZond en Frans Fluitsma, huisarts Huisartsenpraktijk Vathorst, penningmeester Vathorst GEZond.
Samen met secretaris Menno Werrie en bestuursleden Felix van der Wissel, Harold Kneefel en Barbara Wachters zorgen zij ervoor dat Vathorst GEZond vorm en inhoud krijgt.

Frans Fluitsma was de eerste huisarts die zich vestigde in de nieuwbouwwijk Vathorst. Zijn visie op zorg draait om samenwerking, met andere huisartsen, maar ook met andere disciplines binnen de zorg.
“Je bent als huisarts vaak intern gericht, werkt vanuit je eigen praktijk met je eigen patiënten. Natuurlijk verwijs je patiënten door als dat nodig is maar de kennis van wat een fysiotherapeut of een psycholoog nu eigenlijk doet, is relatief beperkt.”
“Als je bij elkaar komt leer je pas echt hoe een andere zorgverlener werkt, wat belangrijk voor hem of haar is bij de behandeling van een patiënt, en daarmee kijk je ook met andere ogen naar jouw eigen rol in de samenwerking. Wij doen het niet alleen.”

Jan Pier van Kooten herinnert zich de tijd van de huisartsenpraktijk in de keet ook nog goed. “De plannen voor een nieuw te bouwen medisch centrum werden samen met de apotheek en de fysiotherapeuten voortvarend opgepakt. In totaal vestigden zich 14 disciplines uit Vathorst in het centrum aan de Wervershoofstraat bij de opening in mei 2011, alleen de ergotherapeuten in de wijk hadden al een eigen pand.”

In 2014 werd met de start van de pre-GEZ de volgende stap gezet in de ontwikkeling van de eerstelijns zorg in Vathorst. De pre-GEZ is de ontwikkelingsfase die voorafgaat aan de totstandkoming van een geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorgorganisatie, waarin professionals vanuit verschillende vakgebieden in de zorg samenwerken zoals we dit nu zien in Vathorst GEZond.
Jan Pier: “Daarmee kregen we een structuur waarin we elkaar leerden kennen en herkennen; de zorg voor de patiënten beter op elkaar konden afstemmen en de ontwikkelingen in de wijk op zorggebied konden vormgeven.”
Sinds 2015 is de stichting Vathorst GEZond een feit.
Jan Pier: “Het is nu voor patiënten duidelijk waar ze voor zorg terecht kunnen. Voor ons als zorgverleners geeft het voldoening te zien dat het werkt, dat we elkaar vaker zien, dat we protocollen op elkaar kunnen afstemmen en daarmee effectiever en efficiënter kunnen werken.”

Frans: “Bijvoorbeeld de werkgroep die de handelswijzen van de verschillende zorgverleners betrokken bij een patiënt met burn-out naast elkaar heeft gelegd. We hebben nu afgestemd dat een patiënt niet voor elke zorgverlener een nieuwe vragenlijst hoeft in te vullen, de informatie wordt met instemming van de patiënt gedeeld, en dat maakt het voor zowel zorgverlener als patiënt eenvoudiger en inzichtelijker.”

Jan Pier: “We stemmen in de werkgroep met elkaar af over inhoud, protocol en manier van werken. Met een presentatie van de werkgroep aan de betrokken zorgverleners creëren we een breed draagvlak en een uniforme behandeling.”

Frans: “De werkgroep Overbelasting en Burn-out is met deze aanpak in een afrondende fase gekomen, maar daarmee komt er geen einde aan de werkgroep. De betrokken zorgverleners blijven de vinger aan de pols houden en evalueren op regelmatige basis of de gekozen aanpak blijft werken.”

De speerpunten die door de werkgroepen worden opgepakt zijn door Vathorst GEZond gekozen. Het gaat hier nadrukkelijk om gezondheidsklachten die gezien worden door meerdere disciplines en die vragen om een gezamenlijke aanpak. En het is heel wijkspecifiek: Vathorst kent als nieuwbouwwijk met een overwegend jonge bevolkingssamenstelling andere problemen dan bijvoorbeeld het Soesterkwartier of de Binnenstad.

Zilveren Kruis is de preferente zorgverzekeraar die Vathorst Gezond mogelijk maakt.
Jan Pier: “En daar zijn we heel blij mee! Door onze intensieve samenwerking met alle disciplines binnen Vathorst GEZond wordt het werken in de zorg leuker, en daarmee ook beter, voor zowel patiënt als zorgverlener.”