Het doel van Vathorst GEZond

De Maatschap Vathorst GEZond heeft tot doel de geïntegreerde eerstelijnszorg voor de inwoners van Vathorst te verbeteren. Dit doet de maatschap door het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van projecten in de eerstelijnszorg, door beleid voor de eerstelijnszorg te ontwikkelen, door samen met andere aangesloten disciplines aanspreekbaar te zijn en door het maken van afspraken met zorgverzekeraars en overheden.

Vathorst GEZond heeft hiervoor o.a. de zorgvraag in Vathorst in kaart gebracht en relevante werkgroepen opgericht. Ook wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners in de wijk en het Wijkteam.

Vathorst GEZond wordt mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars. Zilveren Kruis, die in Vathorst de meeste verzekerden heeft, is onze preferente zorgverzekeraar.