Depressie

Om een patiënt met depressieve klachten te helpen zijn verschillende zorgverleners actief. De huisarts, de praktijkondersteuner GGZ en de psycholoog werken binnen Vathorst GEZond nauw samen om betere zorg te kunnen bieden aan deze patiënten. Ook het wijkteam kan bij de behandeling betrokken worden. Door een gezamenlijke aanpak bieden deze zorgverleners een geïntegreerde [...]

Depressie2016-12-22T00:15:43+01:00

COPD

Een patiënt met COPD kan baat hebben bij fysiotherapie om bijvoorbeeld longcapaciteit te vergroten of een dieet om een gezond gewicht te bereiken. Als je echter meerdere zorgverleners ziet, moet je als patiënt telkens weer opnieuw je verhaal vertellen. Om dit op te lossen en de communicatie soepel te laten verlopen werken binnen [...]

COPD2016-12-22T00:15:43+01:00

Overbelasting/Burn-out

Een patiënt met overbelastingsklachten komt meestal bij één hulpverlener binnen, bijvoorbeeld de huisarts. De situatie van de patiënt kan echter om betrokkenheid van meerdere hulpverleners vragen. In een nieuwe integrale aanpak, afgestemd door de verschillende betrokken zorgverleners in Vathorst, worden deze hulpverleners met toestemming van de cliënt ingeschakeld. Deze betrokken hulpverleners onderhouden onderling [...]

Overbelasting/Burn-out2016-12-22T00:15:43+01:00

Samenwerking Wijkteam

Het wijkteam wijst je de weg naar hulp in die situaties waarin je het zelf niet zo goed meer weet. Vaak gaat dit om complexere situaties die zowel medische als sociale oorzaken kennen en daarmee op het werkterrein van verschillende zorgverleners komen. Om deze hulp zo goed mogelijk te regelen zoeken de huisartsen [...]

Samenwerking Wijkteam2016-12-22T00:15:43+01:00

Kinderen met Overgewicht

Overgewicht staat volop in de belangstelling. Ook bij kinderen is dit een veelvoorkomende klacht. Door vroegtijdig in een gezond gewicht bij kinderen te investeren hebben zij daar in de toekomst profijt van. Maar waar ga je naartoe voor behandeling? Naar de huisarts, de fysiotherapeut of de diëtist? De Werkgroep Kinderen met Overgewicht heeft [...]

Kinderen met Overgewicht2016-12-22T00:15:43+01:00

Sportblessures

Met sporten heb je je knie verdraaid. Moet je daarvoor naar de huisarts? Of misschien wel naar de fysiotherapeut? Vathorst heeft jonge inwoners die actief sporten. Daardoor komen sportblessures relatief veel voor in de wijk. Vooral knieën en enkels hebben het zwaar te verduren. Maar niet met elke klacht hoef je naar de [...]

Sportblessures2016-12-22T00:15:43+01:00
Go to Top