Gezonde vooruitzichten voor 2018: Vathorst krijgt een tweede vestiging van het Medisch Centrum. Op een prachtige plek aan de zuidkant van de wijk bij rotonde 14, tegenover Ikea en de hockeyvelden, werd 14 december jl. officieel gestart met de bouw van het nieuwe pand.

Jan Pier van Kooten, huisarts en voorzitter van Vathorst GEZond, onthulde samen met Monique Govers, directeur van Omnia Wonen, en Fleur Imming, wethouder voor AWBZ/WMO, jeugdzorg, wonen en wijkvoorzieningen van de gemeente Amersfoort, het bouwbord met de aankondiging van de bouw. Het project is mogelijk gemaakt door Huisartsenpraktijk Vathorst, Huisartsen Oranjekliniek Vathorst, Fyzie Centrum voor fysiotherapie Amersfoort, Apotheek Heideweg en woningstichting Omnia Wonen.

Door de groei van de wijk is de druk op het huidige Medisch Centrum hoog: er zijn veel patiënten en daarmee ook veel zorgverleners die in het centrum een plek moeten hebben. Ook wordt de afstand die patiënten af moeten leggen voor medische zorg door de groei van de wijk steeds groter. De tweede locatie is strategisch gekozen om een betere bereikbaarheid te creëren.

Ook in dit tweede gezondheidscentrum worden verschillende zorgdisciplines gevestigd, er staan nu in ieder geval huisartsenzorg, fysiotherapie en een apotheek in de planning. Verdere invulling hangt af van de beschikbare ruimte en benodigde zorg, waarbij ook gekeken wordt naar de uitwisselbaarheid tussen de beide locaties en hoe de disciplines op de twee locaties elkaar aan kunnen vullen. 

Behalve het gezondheidscentrum wordt er in het project ook woonruimte gerealiseerd. Maar liefst 29 huurappartementen zullen straks onderdeel uitmaken van het complex.

Naar verwachting wordt het nieuwe gezondheidscentrum eind 2018 opgeleverd.